Prihlásenie

Nové logo GLOBESY: Nová tvár, rovnaké hodnoty

Rok 2022 je pre nás symbolický míľnik. Ubehlo presne 20 rokov od momentu, kedy úzky tím špecialistov začal pracovať na prvom projekte pod hlavičkou GLOBESY. Veľa sa odvtedy zmenilo. Digitálny svet podnikových softvérov je mimoriadne dynamický priestor. Mnoho vecí zároveň ostalo rovnakých. Dôraz na ľudský prístup či budovanie dlhodobých vzťahov sú pre nás stále rovnako kľúčové prvky identity.
Platí to nielen pre nás. Neustále sa vyvíjajú nielen naše riešenia, postupy alebo používané technológie. Vyvíjajú sa aj naši zákazníci a ich potreba silného partnera, ktorý im pomôže prekonávať súčasné výzvy. Túto cestu dnes podčiarkujeme novým logom reflektujúcim priebežnú evolúciu, ktorou GLOBESY prechádza.

Príbeh synergie

Synergia pre nás nikdy nebola iba prázdne heslo. Už od úplných začiatkov je jedným zo stavebných kameňov značky a pevne stojí za časťou “-SY” v názve GLOBESY. Práve synergia je nosnou myšlienkou aj v kruhovom symbole loga, ktoré zobrazuje spojenie dvoch sfér, dvoch svetov, do jedného harmonického celku. Odkazuje na náš prístup založený na spájaní s cieľom vytvárania pridanej hodnoty. Spájanie overených postupov a moderných trendov. Prepájanie nás a našich zákazníkov.

Pevné základy

Osvieženie vizuálu značky je pre nás vstupom do novej etapy. Neodráža radikálne zmeny, ale prirodzený vývoj, pri ktorom nezabúdame na naše korene a hodnoty. Dôkazom sú tri horizontálne čiary v novom logotype, ktoré sme preniesli z pôvodného loga a ktoré spolu s kruhovým symbolom synergie odkazujú na ďalšie tri piliere našej identity.

Príbeh pokračuje, dnes vstupujeme do jeho novej kapitoly. S novou tvárou, ktorá spája históriu GLOBESY s budúcnosťou online digitálneho HR.

Zdieľať s priateľmi

Pozrite si ďalšie články