Prihlásenie

Pomohli sme implementovať eCall: Viete, že vám nové auto môže zachrániť život?

Na jar tohto roku prišiel do praxe projekt Európskeho parlamentu s názvom eCall, ktorý by mal výrazne zefektívniť zásahy záchranných zložiek pri dopravných nehodách. V článku sa dozviete, o aký systém ide, prečo tento projekt vznikol a ako vyzerá v Operačnom stredisku Policajného zboru,kde sme ho integrovali.

Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že eCall predstavuje systém, vďaka ktorému dokážu autá v prípade závažných dopravných nehôd samé privolať pomoc svojim posádkam.

Takýto koncept nie je úplnou novinkou, jeho zárodky sa objavili už na konci 70. rokov minulého storočia a jeho rôzne variácie začali samostatne vyvíjať a využívať viaceré automobilky.

Krokom vpred je však smernica Európskej únie, ktorá implementáciu jednotného eCall systému nariaďuje výrobcom áut aj operačným strediskám záchranných zložiek vo všetkých členských štátoch vrátane Islandu, Nórska a Švajčiarska.

Od 1. apríla 2018 by teda vďaka tomuto nariadeniu mali mať potrebné moduly zabudované všetky nové homologizované vozidlá kategórií M1 a N1 a tento systém funguje jednotne vo všetkých spomenutých krajinách.

Ako eCall funguje

Prítomnosť nového systému pocítia vodiči v prípade, že sa stanú účastníkmi dopravnej nehody, pričom takéto volanie môže byť aktivované dvomi spôsobmi.

Prvým je stlačenie eCall tlačidla priamo vo vozidle, čo vodičovi a posádke umožní komunikovať s operátorom linky 112, ktorý zároveň dostane súbor dát obsahujúci informácie o vozidle a jeho polohe. V takomto prípade eCall pomôže predovšetkým v situáciách, keď pri sebe vodič nemá mobilný telefón, prípadne ho po náraze nevie nájsť.

Kľúčová funkcionalita eCallu však pracuje so scenárom, že vodič po havárií nie je schopný privolať pomoc, napríklad kvôli zraneniu alebo strate vedomia. V prípade závažnej dopravnej nehody sa preto systém spustí automaticky na základe aktivovania minimálne dvoch relevantných čidiel, akými sú airbagy, nárazové čidlá či senzor preťaženia a podobne.

Operátor tiesňovej linky pri prijatí hovoru vidí, či sa signál spustil manuálnym stlačením tlačidla alebo automaticky a ak po spustení volania vo vozidle nikto neodpovedá, okamžite vyšle na miesto záchranné zložky.

Zobrazenie eCall v mape Operačného strediska

eCall z pohľadu polície

Po prijatí hovoru začne operátor linky 112 vyhodnocovať situáciu a následne koordinovať potrebné zložky Integrovaného záchranného systému. Ako GLOBESY sme do tohto procesu vstúpili pri implementácii funkcionalít eCallu do Operačného strediska Policajného zboru SR, na ktorom dlhodobo spolupracujeme.

Ak operátor vyhodnotí, že na mieste nehody je potrebná prítomnosť polície, skontaktuje sa s jej operačným strediskom, čím automaticky sprístupní operačnému dôstojníkovi PZ dátový súbor eCall.

Medzi týmito dátami sú základné informácie ako VIN kód, typ paliva, či ide o vozidlo typu M1 alebo N1 a či bol hovor aktivovaný manuálne alebo automaticky. Súčasťou je aj zobrazenie polohy dopravnej nehody na mape a zobrazenie doplnkových údajov ako sú smer jazdy vozidla, predchádzajúce polohy vozidla pred nárazom či počet cestujúcich (resp. počet zapnutých pásov v momente nárazu).

Operačné stredisko PZ SR. Foto: minv.sk

Kľúčová informácia, ktorá výrazne pomôže zvýšiť efektivitu zásahu, je poloha vozidla. Tú systém získava podľa dostupnosti signálu – v ideálnom prípade ide o spojenie údajov od mobilných operátorov a družíc európskeho navigačného systému Galileo.

Prečo tento projekt vznikol

Európske cesty dnes patria medzi najbezpečnejšie na svete, čo je výsledkom dekád systematickej práce v oblasti cestnej bezpečnosti. Súčasťou postupného progresu bol aj pomerne odvážny cieľ, ktorý si EÚ nastavila v roku 2010 – do desiatich rokov znížiť úmrtnosť na svojich cestách na polovicu.

Avšak napriek tomu, že systematické opatrenia posúvajú v tomto smere štáty Únie výrazne dopredu, stále sa medziročne stane na našich cestách viac ako milión dopravných nehôd a počet úmrtí môžeme stále považovať za privysoký: v roku 2017 prišlo pri autonehodách o život približne 20 000 ľudí, čo predstavuje 19% zníženie oproti roku 2010, kedy bolo zaznamenaných približne 31 500 úmrtí.

Tieto čísla Únii ukazujú, že pri súčasnom vývoji sa jej cieľ vzďaľuje a jedným z krokov, ktoré by ju mali postrčiť správnym smerom, je práve projekt eCall.

Rozdiel medzi plánovaným a reálnym postupom so znižovaním úmrtí pri dopravných nehodách na území EÚ:

Zdroj: etsc.eu/euroadsafetydata/

Aké sú očakávania

Európska únia sa témou eCallu začala zaoberať už pred viac ako 10 rokmi a dnes vkladá do výsledného riešenia veľké nádeje.

Základným cieľom projektu je znížiť čas, za aký sa k zraneným dostane pomoc a zároveň záchranným zložkám poskytnúť ešte pred príchodom na miesto nehody dostatok informácií, aby sa vedeli na zásah čo najlepšie pripraviť.

Keď sa pritom bližšie pozrieme na štatistiku nehôd s fatálnymi následkami podľa typu komunikácie, tak funkcia automatického odoslania signálu by mala priniesť veľký úžitok: najmenej ( 8%) úmrtí sa udeje na diaľniciach, 37% v mestských oblastiach a najviac (55%) na menej frekventovaných cestách mimo miest a obcí, kde sa vodiči nemôžu spoľahnúť na rýchle privolanie pomoci od okoloidúcich svedkov. 

Podľa štúdií by mal nakoniec systém eCall výrazne znížiť čas príchodu zložiek záchranného systému, a to o 40% v mestských oblastiach a až o 50% mimo miest, čo by malo podľa odhadov zachrániť približne 2500 životov ročne.

Zdieľať s priateľmi

Pozrite si ďalšie články