Prihlásenie

Produkty a riešenia

Automatizujte procesy, rozvíjajte talent, vyhodnocujte dáta. Digitalizujte svoje HR a využite naplno silu moderných informačných systémov.

0
Certifikovaných
konzultantov
0 K
Používateľov
cloudových riešení
0 +
Implementačných
projektov

Prevedieme vás do cloudu

Na SAP On-Premise poli máme za sebou dve dekády skúseností a desiatky úspešných projektov. V cloudovom svete sme boli prví na Slovensku, kto do portfólia zaradil riešenie SAP SuccessFactors a implementovali sme riešenia, s ktorými pracuje viac ako 55 000 používateľov. Dnes vás môžeme sprevádzať na ceste, ktorá spája tieto dve technológie.

Spoľahnite sa na celosvetové best practises a postavte svoj HR systém na princípe SaaS – softvér ako služba

Prechod do cloudu
a hybridná architektúra

Budujte si HR infraštruktúru pod vlastnou strechou a s nekonečnými možnosťami.
Spojte všetky svoje kľúčové procesy z oblasti personálneho a mzdového manažmentu pod jednou core HR platformou. Core HR riešenia prinášajú bezpečnú možnosť pre centralizovanie, ukladanie a prácu s personálnymi dátami a ponúkajú moderné nástroje na odbremenenie HR oddelení či automatizovanie repetitívnych úloh.

SAP SuccessFactors

Employee self-services (ESS)

Self-service nástroje prinášajú používateľom rýchly a intiuitívny prístup k svojim personálnym dátam a zamestnaneckým procesom. Cloudový základ SuccessFactors zase umožňuje bezpečný prístup z viacerých zariadení.

Organizačný manažment

Využite nástroje, ktoré vám pomôžu vizualizovať vašu organizáciu. Zabudované analytické funkcie vám prinesú nový pohľad na vašu pracovnú silu a postavíte si základy na zdigitalizovanie HR procesov.

Time Tracking

Dajte zamestnancom do rúk flexibilný a transparentný nástroj na jednoduché zaznamenávanie pracovného času, ktorý vám pomôže zabezpečiť, že budú vyplatení podľa odpracovaných hodín a platnej legislatívy.

SAP HR

Personalistika

SAP HR Master Data umožňuje zbierať relevanté HR dáta a centralizovať ich na jednom mieste, odkiaľ môžu prúdiť do ďalších modulov vášho systému. Umožní vám spojiť vaše kmeňové dáta a následne ich centrálne vytvárať a spravovať.

ESS/MSS

So SAP Employee Self Services (ESS) a Manager Self Services (MSS) otvoríte zamestnancom cestu k tomu, aby mohli sami vykonávať množstvo HR procesov. Spektrum možností sa rozširuje s každým SAP komponentom, ktorý s riešením integrujete.

Dochádzka

Využite SAP Time Management na pokrytie všetkých potrieb súvisiacich so zaznamenávaním a analyzovaním pracovného času. Pomôže vám vytvárať a sledovať špeciálne typy absencií či pracovné rozvrhy podliehajúce platnej legislatíve a získané dáta môžete sprístupniť ďalším modulom, napríklad pre výpočet miezd.

Mzdy a EVP

Spoľahnite sa na overený payroll systém, ktorý komplexne pokryje váš mzdový proces v súlade s platnou legislatívou a s vysokou úrovňou automatizácie. Plynulosť a efektívnosť celého procesu môžete zvýšiť napojením na ďalšie SAP HR moduly či naše riešenie Elektronickej výplatnej pásky.

Talent manažmentové riešenia pomáhajú objavovať a rozvíjať talenty vo vašej organizácii. Integrované systémy ťažia zo vzájomnej prepojenosti nadväzujúcich procesov, ktoré začínajú pri recruitingu a pokračujú cez vzdelávanie a rozvíjanie zamestnancov až po systematické plánovanie nástupníctva.

Learning

Komplexný systém na manažment vzdelávania vám umožní zvládnuť všetky jeho fázy z jedného miesta - od plánovania a evidencie kurzov cez ich online realizáciu až po vyhodnocovanie a reporting.

Recruiting

Modul Recruiting v sebe spája mix kľúčových funkčností potrebných pre efektívny nábor, ktoré začínajú pri recruiting marketingu a končia pri novom zamestnancovi. Pomôže vám s publikovaním ponuky na pracovných portáloch, kontaktovaní uchádzačov a aj so správou a hodnotením kandidátov.

Onboarding

Onboarding vám pomôže preniesť proces nástupu nového zamestnanca do efektívnejšej formy aj "paperless" éry. Skrátite s ním adaptačný proces, odbremeníte sa od papierovej administratívy a pomôže vám nastaviť úvodné ciele, ktoré podporia produktivitu.

Succession & Development

Succession & Development vám umožní vybudovať systém na obsazdovanie kľúčových pozícií z radov vašich zamestnancov. Vytvoríte si s ním nástupnícku organizačnú štruktúru a databázu talentov, ktoré môžete následne systematicky rozvíjať kariérnym plánom či návrhom vzdelávacích aktivít.

Performance & Goals

Šikovný modul prepája hodnotenie zamestnancov s firemnými aj osobnými cieľmi so zámerom zvýšiť produktivitu a angažovanosť. Umožní vám spravovať a kaskádovať ciele aj nastaviť priebežné 360 stupňové hodnotenie.

Compensation

Prehľadný systém ponúka širokú škálu nástrojov, ktoré manažérom pomáhajú pri nastavení férového odmeňovania zamestnancov. Modul Compensation prináša možnosť plánovania odmeňovania, prácu s rozpočtom (prostriedky na odmeny) aj sledovanie finančných cieľov a prognóz.

Digitálny sprievodca softvérom

Nechajte digitálneho sprievodcu priebežne monitorovať správanie používateľov vo vašich softvéroch. Získa a zanalyzuje používateľské dáta a pomocou strojového učenia dokáže poskytovať zamestnancom relevantné nápovedy a naučiť ich správne postupy aj pri zložitých softvérových procesoch.

Nábor

Využite škálu náborových nástrojov, ktoré vám pomôžu nájsť ideálnych kandidátov a vybrať z nich tých najlepších, ktorými obsadíte voľné pozície. SAP E-Recruiting vám pomôže spravovať prijaté životopisy, konktaktovať uchádzačov či vytvárať zoznamy kandidátov.

Vzdelávanie

SAP Learning prináša online systém vzdelávania, ktorý umožňuje vytvárať a spravovať vaše vzdelávacie kurzy. Zamestnanci získajú prehľadné zobrazenie kurzov, ktoré sú pre nich relevantné a zároveň jednoduchý spôsob, ako sa na ne môžu prihlásiť.

Hodnotenie

SAP Performance Management prináša transparentný spôsob nastavovania a kaskádovania firemných a zamestnaneckých cieľov. Modul pomáha manažérom priebežne vyhodnocovať napĺňanie cieľov a následne nastavovať nové.

Benefitný systém

Webová aplikácia predstavuje pružný nástroj pre publikovanie a objednávanie firemných benefitov a zároveň ich mzdové vysporiadanie. Ďalšie zaujímavé možnosti prináša mobilná verzia, ktorá ponúka napríklad integráciu s GPS navigáciou, prehľad dostupných benefitov v okolí či rating benefitov.

Softvéry zamerané na HR analytiku vám prinesú nové pohľady na váš workflow a pracovnú silu. Získate tak presné a relevantné dáta, o ktoré sa môžete oprieť pri dôležitých HR rozhodnutiach.

Workforce Analytics

Analytické riešenie vám prinesie štandardizované HR metriky a interaktívne analýzy a reporty, vďaka ktorým sa môžete ponoriť do HR tém a vytvoriť kultúru, v ktorej na otázky prichádzajú odpovede podložené jasnými dátami.

Paperless riešenia vám pomôžu v interných procesoch nahradiť papier za rýchlejšie a bezpečnejšie digitálne alternatívy. Zamestnanci ušetria čas a získajú lepší prístup k informáciám.

Distribúcia elektronických dokumentov

Aplikácia vám pomôže bezpečne a hromadne vytvárať, rozosielať a archivovať rôzne interné dokumenty ako napríklad ročné zúčtovanie dane. Jednoduchou cestou tak odbremeníte HR či mzdové oddelenie a zároveň eliminujete náklady a riziká súvisiace s papierovou agendou.

Potrebujete riešenie na mieru?

Nepostačujú vám možnosti krabicových produktov? Ozvite sa nám. Po analýze vám navrhneme cestu, ktorá bude ušitá pre vaše potreby.