20 rokov
ľudskosti v IT

Neoslavujeme roky,
neoslavujeme čas

Oslavujeme príbeh.
Príbeh odhodlania,
učenia a chuti
posúvať hranice.

Písať ho začali dvaja.
Dnes v ňom už majú
svoju kapitolu tisíce ľudí.

Zamestnanci, partneri, zákazníci či key useri.

Nielen tí, ktorí sú s nami dnes. Ale aj tí, s ktorými sme sa stretli v minulosti a tí, s ktorými sa naše cesty ešte len pretnú. Každý z Vás v tomto príbehu zohráva dôležitú rolu. A práve to dnes oslavujeme.
20 rokov

ľudskosti

v IT

Prehrať video

Rozhovor so
zakladateľmi GLOBESY

Fedor Kállay

Štefan Mičko

Fedor Kállay: Nepamätám si to úplne presne, ale viem, že sme tam chceli mať niečo globálne. Pracovali sme s pojmom „globe“ a hľadali niečo, čo by sa k nemu hodilo. Prišla prípona „-SY“, ktorá pôvodne odkazovala na systémy, no pomerne rýchlo sa to pretransformovalo na synergiu. Úprimne, ten názov sa mi páči dodnes.

Fedor Kállay: Pre mňa je GLOBESY súčasť môjho života od začiatku do konca. Keby som vnímal tri roviny, rodinnú, pracovnú a osobnú, tak GLOBESY sa prelína cez všetky tri. Je ako moje štvrté dieťa, ktoré keď sa ti narodí, tak ho jednoducho máš a už sa toho rodičovstva nikdy nezbavíš. Nikdy to nebola práca, kde si človek povie, že prinajhoršom ma vyhodia a pôjdem do inej. Je to moja súčasť.

 

Štefan Mičko: Vnímam to podobne. Človek v živote rozbehne x projektov a x niekde dostane. Toto je jednoznačne najväčší, nazložitejší, najťažší a možno najúspešnejší z nich. Zároveň je to pre mňa najviac závislý projekt zo všetkých, na ktorých som participoval. Závislý v absolútnej hĺbke, šírke, dopadoch, vo všetkom. Kedysi som mal paniku z predstavy, že jedného dňa určite nechcem robiť prácu, kde si budem chodiť “cvakať” hodiny. V podstate som spravil úplný opak, celoživotný projekt, no zároveň som na ňom svojím spôsobom absolútne závislý. Je to určitá životná dráha.

Fedor Kállay: Nie je to jednoduché, podobné situácie zažívam s mojou matkou. Ak sa ma pýta, čo vlastne robím, tak jej poviem, že sa veľa rozprávam s ľuďmi a keď chcú poradiť, tak im niečo poradím. My sa klasifikujeme ako poradenská spoločnosť, čiže našou misiou je pomáhať ľuďom používať technológie. Tomu prváčikovi by som povedal, že ak má aplikáciu v mobile a nevie v nej niečo spraviť, tak mu pomôžem. Celkovo sa dá povedať, že pomáhame firmám a podnikom lepšie pracovať s ich údajmi, ľuďmi a technológiami.

Fedor Kállay: Nepamätám si to úplne presne, ale viem, že sme tam chceli mať niečo globálne. Pracovali sme s pojmom „globe“ a hľadali niečo, čo by sa k nemu hodilo. Prišla prípona „-SY“, ktorá pôvodne odkazovala na systémy, no pomerne rýchlo sa to pretransformovalo na synergiu. Úprimne, ten názov sa mi páči dodnes.

Fedor Kállay: Pre mňa je GLOBESY súčasť môjho života od začiatku do konca. Keby som vnímal tri roviny, rodinnú, pracovnú a osobnú, tak GLOBESY sa prelína cez všetky tri. Je ako moje štvrté dieťa, ktoré keď sa ti narodí, tak ho jednoducho máš a už sa toho rodičovstva nikdy nezbavíš. Nikdy to nebola práca, kde si človek povie, že prinajhoršom ma vyhodia a pôjdem do inej. Je to moja súčasť.

 

Štefan Mičko: Vnímam to podobne. Človek v živote rozbehne x projektov a x niekde dostane. Toto je jednoznačne najväčší, nazložitejší, najťažší a možno najúspešnejší z nich. Zároveň je to pre mňa najviac závislý projekt zo všetkých, na ktorých som participoval. Závislý v absolútnej hĺbke, šírke, dopadoch, vo všetkom. Kedysi som mal paniku z predstavy, že jedného dňa určite nechcem robiť prácu, kde si budem chodiť “cvakať” hodiny. V podstate som spravil úplný opak, celoživotný projekt, no zároveň som na ňom svojím spôsobom absolútne závislý. Je to určitá životná dráha.

Fedor Kállay: Nie je to jednoduché, podobné situácie zažívam s mojou matkou. Ak sa ma pýta, čo vlastne robím, tak jej poviem, že sa veľa rozprávam s ľuďmi a keď chcú poradiť, tak im niečo poradím. My sa klasifikujeme ako poradenská spoločnosť, čiže našou misiou je pomáhať ľuďom používať technológie. Tomu prváčikovi by som povedal, že ak má aplikáciu v mobile a nevie v nej niečo spraviť, tak mu pomôžem. Celkovo sa dá povedať, že pomáhame firmám a podnikom lepšie pracovať s ich údajmi, ľuďmi a technológiami.

Štefan Mičko: Pre mňa bola hlavný impulzom chuť skúsiť niečo podľa svojho obrazu a zároveň sem priniesť niečo nové. Ku koncu 90. rokov, pred vznikom GLOBESY, som bol tri roky freelancer, čo ma po čase už veľmi nenapĺňalo. V určitom období som súbežne pracoval na troch projektoch v troch krajinách, čo v dobe začínajúcej éry mobilov a internetu znamenalo fyzicky obslúžiť tento trojuholník na týždennej báze. Zlomovým bodom bol projekt pre Coca-Colu v Bruseli, kde prebiehala vysoká miera prípravy na jednom mieste, vďaka čomu si on-site delivery vyžadovalo podstatne menej času. Cestovania bolo stále veľa, ale výrazne menej ako predtým. Ten spôsob práce sa celkovo začal formovať inak a na našom trhu vtedy nebol vôbec rozšírený, čo ma inšpirovalo. Na druhú stranu som nikdy nebol programátor. Technológie ma vždy bavili, ale hlavne na úrovni ako ich používať a využívať efektívne. Zákonite mi niečo chýbalo a to „niečo“ zrazu priniesol Fedor.

 

Fedor Kállay: Vzniklo to veľmi prirodzene, keď sa Štefan vrátil z Belgicka tak sme spoločne riešili niektoré témy a projekty. Veci do seba pekne a synergicky zapadli, tak sme v tom pokračovali, neskôr už pod hlavičkou GLOBESY.

Fedor Kállay: V tých začiatkoch vnímam ako veľmi dôležitý náš vôbec prvý projekt pre TransGas alebo projekt pre Tatra Banku, kde sme realizovali upgrade a vyhrali obstarávanie proti veľmi silným protihráčom. O niečo neskôr bol veľmi dôležitý míľnik určite Ministerstvo vnútra a jeho integrovaný informačný systém.

 

Štefan Mičko: Záleží to od uhlu pohľadu, toto v začiatkoch boli kľúčové obchodné míľniky, no okrem nich môžeme hovoriť aj o určitých míľnikoch znalostného rozvoja. Nám celú dobu rástol a rastie aj produkt ako taký, lebo SAP nestojí na mieste a neustále vypúšťa nové verzie. Prvý taký technologický prelom bol príchod prvých portálových riešení, ktorý nás aj všetkých našich konkurentov dostal do rovnakej pozície. Všetci sme museli zvládnuť niečo nové a nepopísané, čo sa zároveň výrazne dotýkalo aj backendových častí SAP HR. Naša kompetencia sa v tom rodila veľmi ťažko, ale pri spätnom pohľade sa ukazuje, že práve toto nás výrazne oddelilo od konkurencie a že sa vyprofilovali dve firmy, jedna tu a jedna v Čechách, ktoré ten prerod zvládli. Nadväzujúci míľnik sú napríklad cloudové riešenia. Pri nich sme tu boli prví, ktorí do toho vôbec išli.

Štefan Mičko: To si pamätám veľmi dobre. Ráno vstaneš a si upratovačka, potom šofér, potom sekretárka, odborný pracovník, manažér, zase šofér. Si všetko. Kto išiel kúpiť stoličku, kto išiel rozprávať so zákazníkom, kto siahal do systému, kto išiel hľadať nového človeka, kto spravil pohovor, kto poslal dane. Bol si všetko. V podstate úplný opak dnešnej doby úzkych špecializácií.

 

Fedor Kállay: Keď ťa tak počúvam, tak som sa zamyslel, že kedy sme robili tú produktívnu činnosť. Kedy v tom vlastne vyšiel čas na prácu? (smiech)

 

Štefan Mičko: Pri tom sme boli v podstate stále na cestách. Keď sme sa s Fedorom po práci vracali na tie isté byty, povedzme okolo deviatej večer, tak sme si ešte otvorili fľašku tmavšieho alkoholu a rozprávali sa do druhej v noci. Že čo všetko bolo, čo bude, ako vyriešiť ktoré situácie...

 

Fedor Kállay: Celý náš život je poznačený cestovaním. Veľká výhoda bola, že tým témam pre zákazníka sme sa mohli venovať aj „po práci“ no malo to veľké dopady na rodinu.

Fedor Kállay: Mne napadlo, že veľká rodina, ale neviem, či je to dobré prirovnanie. Chcel by som, aby to ľudia, ktorí tu pracujú, vnímali nielen ako prácu, ale tiež sčasti ako súčasť života. Nemám na mysli work-life balance, to je samozrejmosť, ale človek môže chodiť do práce z povinnosti alebo preto, že ju robí rád a baví ho. Prial by som si práve tú druhú možnosť. Pri zákazníkoch by som bol tiež rád, keby nás vnímali s priazňou, nekonfliktne a ako niečo, na čo sú hrdí, že s tým môžu spolupracovať. Niečo, čo majú radi a pomáha im vnútorne aj navonok.

 

Štefan Mičko: Ja si myslím, že veľmi pekne začala naša kampaň s ľudskosťou v IT. Či už pri interných aj externých ľuďoch by som chcel, aby to vnímanie GLOBESY hodnotovo rástlo. Treba si dávať veľký pozor na vysokú mieru profesionality a zároveň v dnešnej dobe aj určité hľadanie vzájomnej tolerancie. Korigovanie vyhrotených situácií medzi kolegom a kolegom, nami a zákazníkom alebo partnerom. Hľadanie toho balansu, ktorý nám umožňuje dlhodobo navzájom existovať partnersky a férovo. V tom by sme chceli ísť príkladom a to by som chcel, aby sa ľuďom spájalo s nami.

Štefan Mičko: Ja si želám, aby sa naplnilo aj to posolstvo, ktoré v tom názve má, a stalo sa naozaj globálne. Keď to naplní, tak si splní ďalšiu métu, ďalšiu perspektívu.

 

Fedor Kállay: Znovu využijem tú analógiu, pretože GLOBESY vnímam ako svoje dieťa. Preto mu prajem, aby bolo zdravé, aby rástlo a aby sa malo dobre aj v čase, keď sa od nás bude musieť osamostatniť.

Štefan Mičko: Pre mňa bola hlavný impulzom chuť skúsiť niečo podľa svojho obrazu a zároveň sem priniesť niečo nové. Ku koncu 90. rokov, pred vznikom GLOBESY, som bol tri roky freelancer, čo ma po čase už veľmi nenapĺňalo. V určitom období som súbežne pracoval na troch projektoch v troch krajinách, čo v dobe začínajúcej éry mobilov a internetu znamenalo fyzicky obslúžiť tento trojuholník na týždennej báze. Zlomovým bodom bol projekt pre Coca-Colu v Bruseli, kde prebiehala vysoká miera prípravy na jednom mieste, vďaka čomu si on-site delivery vyžadovalo podstatne menej času. Cestovania bolo stále veľa, ale výrazne menej ako predtým. Ten spôsob práce sa celkovo začal formovať inak a na našom trhu vtedy nebol vôbec rozšírený, čo ma inšpirovalo. Na druhú stranu som nikdy nebol programátor. Technológie ma vždy bavili, ale hlavne na úrovni ako ich používať a využívať efektívne. Zákonite mi niečo chýbalo a to „niečo“ zrazu priniesol Fedor.

Fedor Kállay: Vzniklo to veľmi prirodzene, keď sa Štefan vrátil z Belgicka tak sme spoločne riešili niektoré témy a projekty. Veci do seba pekne a synergicky zapadli, tak sme v tom pokračovali, neskôr už pod hlavičkou GLOBESY.

Fedor Kállay: V tých začiatkoch vnímam ako veľmi dôležitý náš vôbec prvý projekt pre TransGas alebo projekt pre Tatra Banku, kde sme realizovali upgrade a vyhrali obstarávanie proti veľmi silným protihráčom. O niečo neskôr bol veľmi dôležitý míľnik určite Ministerstvo vnútra a jeho integrovaný informačný systém.

Štefan Mičko: Záleží to od uhlu pohľadu, toto v začiatkoch boli kľúčové obchodné míľniky, no okrem nich môžeme hovoriť aj o určitých míľnikoch znalostného rozvoja. Nám celú dobu rástol a rastie aj produkt ako taký, lebo SAP nestojí na mieste a neustále vypúšťa nové verzie. Prvý taký technologický prelom bol príchod prvých portálových riešení, ktorý nás aj všetkých našich konkurentov dostal do rovnakej pozície. Všetci sme museli zvládnuť niečo nové a nepopísané, čo sa zároveň výrazne dotýkalo aj backendových častí SAP HR. Naša kompetencia sa v tom rodila veľmi ťažko, ale pri spätnom pohľade sa ukazuje, že práve toto nás výrazne oddelilo od konkurencie a že sa vyprofilovali dve firmy, jedna tu a jedna v Čechách, ktoré ten prerod zvládli. Nadväzujúci míľnik sú napríklad cloudové riešenia. Pri nich sme tu boli prví, ktorí do toho vôbec išli.

2002
Zakladáme GLOBESY
Úzky tím zamestnancov a komorná atmosféra. Pod hlavičkou GLOBESY pracujeme na našom prvom projekte pre zákazníka TransGas.
2004
Otvárame pobočku v Bratislave
Prichádzajú nové projekty a noví zákazníci. Udomácňujeme sa aj v Bratislave, aby sme k nim mohli byť bližšie.
2007
Stávame sa SAP Partnerom
Neustále rastieme, až sme dorástli do roly SAP Partnera. Tá nám okrem iného prináša nový level prístupu k znalostiam a vzdelávaniu našich špecialistov.
2010
Adaptujeme sa na portálové riešenia
Posúvame hranice znalostí a pre Orange realizujeme rozsiahlu implementáciu HR portálu. Ten bol prvým SAP HR portálom, ktorý na našom trhu implementovala slovenská firma.
2014
Prichádza cloud
Sledujeme aktuálne trendy a začíname sa zameriavať na cloud. Ako prvý na Slovensku zaraďujeme do portfólia riešenie SAP SuccessFactors.
2014
Prekračujeme stovku
Čoraz viac projektov znamená čoraz viac práce. Počet zamestnancov prekračuje číslo sto.
2017
Nadväzujeme na priekopnícke riešenie
So skupinou innogy vyvíjame aplikáciu na digitalizáciu obehu pracovnoprávnych dokumentov. Riešenie nadväzovalo na projekt Elektronický podpis zaměstnance innogy v ČR, ktorý získal ocenenie HREA.
2020
Začíname s výskumom
Zakladáme špecializované tímy a v spolupráci s univerzitami a partnerskými firmami sa zameriavame na experimentálny výskum na poli umelej inteligencie.
2021
Sprevádzame zákazníkov do cloudu
Skupine GasNet pomáhame s rozsiahlym prenosom HR procesov do cloudu a začali sme s implementáciou všetkých modulov riešenia SAP SuccessFactors.

20 rokov

ľudskosti

v IT

Zamestnanci
o GLOBESY

"V GLOBESY som za sebou vždy cítil a stále cítim silný tím. Tím, ktorý vie pomôcť, keď treba. Tím, ktorý chce a funguje synergicky. Tím, v ktorom človek môže rásť a aj sám odovzdávať. Tím, ktorý prevyšuje to materiálne. Tím, ktorého som súčasťou a som rád, že takto sa to v mojom živote vyskladalo."
Ľubomír Novák
Consultant
SAP HCM
„GLOBESY pre mňa predstavujú hlavne ľudia, ktorí sú pre mňa druhou rodinou. Človek možno nemá vždy chuť, náladu, dobrý nápad alebo inšpiráciu. Vždy tu ale je niekto, kto dokáže povzbudiť alebo poradiť a zase naopak, ja tiež môžem byť pre niekoho inšpiráciou, alebo mu len stretnutím na chodbe vyčarím úsmev na tvári."
Ivana Margetiaková
SAP NW Consultant
"Pri pojme GLOBESY mi vyskakuje aj pojem rodina. Predsa som tu len strávil nejeden rok, kolektív kolegov je pekne zabehnutý a často krát už aj vieme, čo môžeme vzájomne očakávať jeden od druhého pri rôznych úlohách. GLOBESY je taká naša malá rodinka."
Stanislav Gonščák
System Administrator and Technical Support
„GLOBESY je pre mňa o ľuďoch. Ľuďoch, s ktorými vieš spolupracovať, ľuďoch, s ktorými prezívaš veci i mimo práce. Ľuďoch s hodnotami a v mnohých prípadoch s „automatickým“ postojom robiť veci s pridanou hodnotou. A tento poklad si je potrebné strážiť.“
Vincent Jedinák
Consultant
SAP HR
"GLOBESY je priestor, kde sa pretvárajú a vyvíjajú nie len ľudia, ale aj vzťahy medzi týmito ľuďmi. Neznámy sa mení na známeho, známy na kamaráta, kamarát na priateľa."
Júlia Karasová
SAP HCM junior

Malé kúsky dobra

Už roky máme s novoročnými PF pozdravmi spojenú príjemnú tradíciu – okrem priania dávame ľuďom možnosť odpovedať. Za každú odpoveď venujeme určitú čiastku na dobročinné účely a spoločne tak podporíme peknú myšlienku.
previous arrowprevious arrow
Slide
Aká obľúbená historka sa vám spája s priateľmi, či už ľudskými alebo štvornohými?

Dostali sme 66 skvelých príbehov a venovali 660€ na veterinárnu starostlivosť pre chlpáčov v Žilinskom útulku.

Slide
Je soľ naozaj nad zlato?

Pýtali sme sa, čo je pre vás najcennejšie a dostali 97 odpovedí, ktoré sme rozmenili na 1515€ pre krízové centrum Náruč.

Slide
Aké historické pamiatky na Slovensku by sme mali navštíviť?

Dostali sme 70 tipov a venovali 750€ Združeniu na záchranu Lietavského hradu, ktoré ich využilo na náklady spojené s čistením zasypanej hradnej studne.

Slide
Máte obľúbenú vianočnú tradíciu?

Skoro sedemdesiat odpovedí sa premenilo na 76 nových stromov v areáli Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

next arrownext arrow
GLOBESY od začiatku našej spolupráce vnímame ako spoľahlivého partnera, ktorý sa snaží vždy vychádzať v ústrety svojim zákazníkom. Nielen k 20. výročiu ale aj do ďalších rokov vám prajeme hlavne šťastie na spokojných zákazníkov a dobrých zamestnancov.
Orange
Imrich Tatiersky
CRM & Enterprise Support Manager
Spolupráce s GLOBESY je pro mě radost, protože si nemusíme na nic hrát, máme pohodový a otevřený vztah. GLOBESY dělá maximum pro to, abychom došli tam, kam potřebujeme, i když musíme překonat hodně překážet a na nic si přitom nehraje. Chová se k nám s respektem. Prosím, pokračujte v tom, jací jste.
Gasnet
Iva Štěbrová
Senior Manager,
HR Administration
GLOBESY buduje přidanou hodnotu, vztah a partnership se svými zákazníky. Oceňuji hodnotový leadership majitelů a okruh velmi kvalitních expertů, konzultantů a vývojářů, kteří s firmou žijí od začátku. Udržte si zdravý růst, kvalitní lidi, odvahu a pokoru.
T mobile
Vojtěch Sokol
Head of HR IS for T-Mobile
and Slovak Telekom
Za roky spolupráce nastavili kolegovia z GLOBESY úroveň kvality nám poskytovaných služieb vysoko. Profesionalita, odbornosť, dobrá komunikácia, či kvalitné výstupy sú ich stručnou charakteristikou. V neposlednom rade veľmi oceňujem ich snahu problémy riešiť a nie vytvárať. K 20. výročiu a predovšetkým do ďaľších rokov vám prajem minimálne rovnakú chuť a motiváciu pokračovať v práci, ktorú robíte, pretože ju robíte dobre.
zapadoslovenska_distribucna_logo2
Jozef Langer
Vedúci korporátnych IT riešení

20 rokov

ľudskosti

v IT

Cestopis digitalizáciou
slovenského HR, očami
konzultantov a vývojárov

Prológ - Zapúšťanie koreňov

Kapitola 1 - Brúsenie diamantov

Kapitola 2 - Znovuobjavenie HR

Kapitola 3 - Cesta k oblakom

Kapitola 4 - Akcelerovanie digitalizácie

Prológ

00

Zapúšťanie
koreňov

2002 - 2006

SAP HR Basic | Do digitálu sa presúva core HR, základné procesy potrebné na fungovanie firiem.

Personalistika

Dochádzka

Mzdy

Plánovanie
nákladov

Organizačná
štruktúra

Kapitola

01

Brúsenie
diamantov

2006 - 2010

SAP HR Basic | Digitálne riešenia sú čoraz dostupnejšie a rozšírenejšie, nové smerovanie určuje nástup nových technológií.

Workflow

Elektronický osobný spis

Obsadenie plánovaných miest

Personalna administracia

Kapitola

02

Znovuobjavenie HR / talent na prvom mieste

2010 - 2015

Portály (ess/mss), aplikácie | Svetová finančná kríza odštartovala redefinovanie paradigiem. HR sa posúva do formy HCM, stáva sa strategickým biznis lídrom a na výslnie prichádza talent.

Talent
manažment

Hodnotenie

Odmeňovanie

Benefity

Vzdelávanie

Ess/mss

Kapitola

03

Cesta
k oblakom

2015 - 2022

Cloudové riešenia, SAP SuccessFactors | Cloudové technológie sa začínajú udomácňovať na našom trhu, čo prináša nové výzvy a nové rozhodutia.

Prenášanie HR do cloudu

Integrácie

Posilňovanie a zjednodušovanie obojstrannej komunikácie (zamestnanec/firma)

Kapitola

04

Akcelerovanie digitálneho fungovania

2019 - 2022

Mobilné aplikácie a 'cloudové riešenia | Svet sa postavil novým hrozbám. Biznis tlačí na flexibilnú adaptáciu zmien, HR systémy kladú čoraz väčší dôraz na fungovanie v online priestore.

Paperless

Remote

Upskilling/ reskilling

Unifikácia
procesov

HR je stabilný
biznis partner
a líder zmien

Dvadsiatka nikdy nebola a ani nie je cieľ

Skôr krátka zastávka na spoločnej ceste, po ktorej vykročíme ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou tohto príbehu.