Prihlásenie

Od architekta k zákazníckej podpore: kto stojí za IT riešeniami?

Za viac ako 15 rokov, počas ktorých sa venujeme vývoju a implementácii softvérových riešení, môžeme s istotou povedať jednu vec – nie je to práca pre jedného človeka.

Potrebujeme na to zohratý tím rôznorodých špecialistov a v tomto článku nájdete tých, bez ktorých sa väčšina našich projektov nezaobíde.

Projektový manažér

V  ruke telefón, v hlave dokonale usporiadaný kalendár – ak sa projektového manažéra spýtate, čo vlastne robí, tak zrejme jednoducho odpovie, že sa stará o to, aby bol projekt dodaný na čas, v dohodnutom rozpočte a požadovanej kvalite.

Na to aby to zvládol naskakuje do projektového vlaku už pri plánovaní a riadi ho až do cieľovej stanice. Po ujasnení rozpočtu sa pustí do tvorby harmonogramu, ktorý rozdelí na jednotlivé fázy, čiastkové úlohy a dôležité míľniky. Na plánované aktivity priradí ľudí, odhaľuje potenciálne riziká a ak je všetko do bodky pripravené, tak odštartuje prácu.

Ani potom si však nevykladá nohy na stôl. Neustále monitoruje priebeh, komunikuje so zákazníkom, rieši prípadné korekcie a pri vzniku nejakej zmeny vyhodnocuje jej dopady na harmonogram a rozpočet.

Biznis konzultant

Kvalita a užitočnosť výsledného riešenia často závisí od toho, ako presne vie zákazník definovať to, čo vlastne potrebuje.

V tomto bode príde na pomoc biznis konzultant, ktorý je expertom na konkrétnu biznis problematiku a okrem analýzy predstáv a potrieb dokáže predovšetkým kvalifikovane poradiť.

Potrebujete nové riešenie, ale neviete, ako presne by malo vyzerať? Nevadí, nikto učený z neba nespadol. Práve biznis konzultant vám pomôže nadefinovať procesy, nastaviť ciele a navrhnúť spôsob, ako tieto ciele dosiahnuť.

Analytik

Analytik je človek, ktorý príde neraz zaklopať zákazníkovi na dvere, aby sa mohol bližšie pozrieť na zúbok problému, ktorý treba vyriešiť.

Šikovný analytik zvykne mať oko pre detail a rozum vycibrený na kladenie tých správnych otázok. Jeho úlohou je totiž získať informácie, zmapovať situáciu a navrhnúť spôsob, ako ju vyriešiť.

Láme si hlavu nad možnosťami a cestami, ako môže nové riešenie zákazníkovi v danej oblasti čo najviac pomôcť a svoje myšlienky a nápady nakoniec zhmotní do návrhu riešenia, ktorý následne odovzdá projektovému tímu na realizáciu.

Keď je dielo hotové, je to opäť analytik, ktorý pomáha zákazníkovi dielo uchopiť a uviesť do života.

Architekt

Návrh riešenia si ako prvý vezme do rúk architekt. Ten predstavuje vývojára vyzbrojeného rokmi skúseností a prehľadom v technológiách, na základe ktorých dokáže vymyslieť spôsob, ako dostať navrhnutý proces do praxe.

Na svojich pleciach nesie zodpovednosť za technické stránky systému, hľadá odpovede na integračné otázky voči ostatným systémom a nakoniec navrhne komplexnú architektúru nového riešenia.

Po jej navrhnutí sa presúva na ďalšiu stoličku a vedie tím vývojárov na ceste k samotnej realizácii.

Vývojár

O vývojároch sa občas hovorí, že to sú magické bytosti, ktoré dokážu meniť kávu na zdrojový kód. V skutočnosti ide o odborníkov, ktorí sa vyznačujú plynulou znalosťou programovacích jazykov, vysokým sústredením a schopnosťou ponoriť sa do práce.

Vývojári pracujú v tíme pod vedením architekta na jednotlivých komponentoch, postupne zhmotňujú navrhnuté riešenie a dávajú mu reálne obrysy. 

Tester

Medzi dopísaním posledného riadku kódu a odovzdaním riešenia ešte stojí jeden dôležitý článok –  tester.

Tester je prísny a neúplatný sudca, ktorý sa postaví do roly zákazníka a testuje vyvíjaný softvér. Sleduje, či spĺňa všetky požiadavky a či všetky funkcionality pracujú tak, ako majú.

Ak pri tom nájde akúkoľvek chybu, tak riešenie vracia vývojárom a tento proces sa opakuje, až kým nie je všetko v úplnom poriadku. Práve prísne oko testera je zárukou toho, že naše steny môže opustiť iba bezchybný kód.

Zákaznícka podpora

Keď je vytvorené riešenie hotové, nastáva jeho odovzdanie zákazníkovi a k slovu sa dostanú špecialisti zo zákazníckej podpory. Používateľov zaškolia do tajov nového riešenia a prevedú ich ním krok po kroku tak, aby bolo zahájenie produktívnej prevádzky čo najjednoduchšie a najplynulejšie.

Počas používania riešenia podávajú zákazníkom pomocnú ruku pri problémoch a ťažkostiach a spätnú väzbu z prvej línie následne využívajú pre podnety na vylepšenie riešenia.

Premýšľate nad novým riešením? Ozvite sa nám na [email protected], náš tím špecialistov je tu pre vás.

Zdieľať s priateľmi

Pozrite si ďalšie články