Prihlásenie

Čo priniesla projektová konferencia UAV 2022? Dosiahnuté míľniky, nové patentové prihlášky

Konferencia UAV 2022, ktorá prebehla 15. a 16. novembra 2022 v kongresovej sále hotela Galeria Thermal Bešeňová, bola súčasťou projektu Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV. Cieľom bolo prezentovať výsledky výskumných tímov a diskutovať o ďalšom spoločnom postupe.

V prvý deň konferencie sme videli šesť prezentácií výskumno-vývojových pracovníkov, ktorí predstavili viaceré kľúčové výsledky.

Z vystúpení špecialistov z GLOBESY môžeme spomenúť okrem frameworku hĺbkovej neurónovej siete aj funkčný prototyp pre riadenie letov typu BVLOS (Beyond visual line of sight), ktorý nevyžaduje prácu pilota v teréne. Významným míľnikom sa pochválil aj výskumný tím Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý navrhol a vytvoril viaceré funkčné prototypy súvisiace s pohonom a so senzormi dronov, na ktoré už boli podané aj patentové prihlášky.

Odborný program druhého dňa patril výskumníkom z Technickej univerzity v Košiciach a zo spoločnosti YMS. V tento deň sme okrem iného mohli vidieť prezentáciu experimentálneho hardvéru, LoRaWan brány a architektúry riešenia pre lokalizáciu, riadenie a navigáciu dronov v uzavretom priestore s využitím viackamerových systémov, detekcie obrazových dát a virtuálnej reality pre modelovanie a simuláciu letových podmienok.

„Celkovo sa dá povedať, že konferencia splnila svoj cieľ. Dva dni prezentácií a networkingu priniesli kľúčový uzol projektu, pri ktorom sme mohli zosynchronizovať výsledky výskumných aktivít jednotlivých tímov, čím sa vykryštalizoval smer ďalšieho postupu k nášmu cieľu,“ približuje člen programového výboru Juraj Vojtáš.

Týmto cieľom je autonómna UAV platforma vytvorená špeciálne pre potreby automobilového priemyslu, ktorá sa skladá z riadiaceho centra, dronov a cloudového softvérového riešenia. To sa bude vyznačovať strojovým spracovávaním dát a fotografií pomocou neurónových sietí a strojového učenia, dopĺňa Vojtáš.

Viac o projekte, obsahu prezentacií a výsledkoch jednotlivých výskumných aktivít, si môžete prečítať v zborníku abstraktov.

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt „Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV“, kód projektu v systéme ITMS2014+: 313011V422, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdieľať s priateľmi

Pozrite si ďalšie články