Prihlásenie

Projekty podporené z fondov Európskej únie

Záleží nám na budúcnosti, a preto sa radi púšťame do priekopníckych tém, ktoré sú hnacím motorom pokroku. Prečítajte si o inovatívnych projektoch, na ktorých aktuálne spolupracujú naši špecialisti.
Tieto projekty realizuje spoločnosť GLOBESY, s.r.o., ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Inteligentné technológie pre zabezpečenie zdravotného personálu prvej línie a prevádzky zdravotných zariadení v čase šírenia ochorenia Covid-19

Cieľom projektu je experimentálny vývoj a overenie možností a spôsobov zapojenia statických a mobilných senzorov vrátane prostriedkov UAV a systémov inteligentného spracovania nimi získaných údajov za účelom detekcie a zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 v zdravotníckych zariadeniach a pre spoločnosť ostatných kritických prevádzkach v čase pandémie.

Názov a sídlo prijímateľa:

GLOBESY, s.r.o.,
Framborská 58,
010 01 Žilina

Miesta realizácie projektu:

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Žilinský kraj, Žilina
Tento projekt realizuje spoločnosť GLOBESY, s.r.o., ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Výška poskytnutého NFP pre prijímateľa:

2 545 713,89 €

Viac informácií o projekte nájdete aj na:

Kód projektu v systéme ITMS2014+:

313011ATQ5

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

Ďalšie informácie aj na:

Publikacie COVID projektu

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV

Výskumný projekt je zameraný na výskum možností a spôsobov zvýšenia automatizácie, efektivity a digitalizácie výrobných, technologických a logistických procesov pri výrobe automobilov použitím autonómne riadených UAV prostriedkov kombinovaných s IKT vybavením pre spracovanie a vyhodnocovanie získavaných dát v reálnom čase v súlade so štandardom Industry 4.0.

Miesta realizácie projektu:

Banská Bystrica
Košice – mestská časť Sever
Chtelnica
Trnava
Žilina

Tento projekt realizuje spoločnosť GLOBESY, s.r.o., ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) spolu s partnermi projektu vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Výška poskytnutého NFP pre prijímateľa:

7 010 991,81 €

Viac informácií o projekte nájdete aj na:

Kód projektu v systéme ITMS2014+:

313011V422

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

Ďalšie informácie aj na:

Publikacie UAV projektu

Záznam z prieskumu trhu