Prihlásenie

Projekty podporené z fondov Európskej únie

Záleží nám na budúcnosti, a preto sa radi púšťame do priekopníckych tém, ktoré sú hnacím motorom pokroku. Prečítajte si o inovatívnych projektoch, na ktorých aktuálne spolupracujú naši špecialisti.
Tieto projekty realizuje spoločnosť GLOBESY, s.r.o., ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Inteligentné technológie pre zabezpečenie zdravotného personálu prvej línie a prevádzky zdravotných zariadení v čase šírenia ochorenia Covid-19

Cieľom projektu je experimentálny vývoj a overenie možností a spôsobov zapojenia statických a mobilných senzorov vrátane prostriedkov UAV a systémov inteligentného spracovania nimi získaných údajov za účelom detekcie a zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 v zdravotníckych zariadeniach a pre spoločnosť ostatných kritických prevádzkach v čase pandémie.

Názov a sídlo prijímateľa:

GLOBESY, s.r.o.,
Framborská 58,
010 01 Žilina

Miesta realizácie projektu:

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Žilinský kraj, Žilina
Tento projekt realizuje spoločnosť GLOBESY, s.r.o., ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Výška poskytnutého NFP pre prijímateľa:

2 545 713,89 €

Viac informácií o projekte nájdete aj na:

Kód projektu v systéme ITMS2014+:

313011ATQ5

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

Ďalšie informácie aj na:

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV

Výskumný projekt je zameraný na výskum možností a spôsobov zvýšenia automatizácie, efektivity a digitalizácie výrobných, technologických a logistických procesov pri výrobe automobilov použitím autonómne riadených UAV prostriedkov kombinovaných s IKT vybavením pre spracovanie a vyhodnocovanie získavaných dát v reálnom čase v súlade so štandardom Industry 4.0.

Miesta realizácie projektu:

Banská Bystrica
Košice – mestská časť Sever
Chtelnica
Trnava
Žilina

Tento projekt realizuje spoločnosť GLOBESY, s.r.o., ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) spolu s partnermi projektu vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Výška poskytnutého NFP pre prijímateľa:

7 010 991,81 €

Viac informácií o projekte nájdete aj na:

Kód projektu v systéme ITMS2014+:

313011V422

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

Ďalšie informácie aj na:

Publikacie UAV projektu

Nasu veticku ktoru treba napiseme tuna

Increasing Business Opportunities for Drone Services

GLOBESY ● 2021

We describe our UAV imaging research and development from a business perspective. Our main goal and objectives are related to increasing business opportunities for our drone services.

A Blockchain Protocol for Authenticating Space Communications between Satellites Constellations

GLOBESY ● 2021

According to the space report 2020 Q2 analysis Global Space Economy Grows in 2019 to $423.8 Billion, this growth represents a 2.2% increase from the 2018 global space economy which was estimated at $414.75 billion

Scheduling and Securing Drone Charging System Using Particle Swarm Optimization and Blockchain Technology.

GLOBESY ● 2021

Unmanned aerial vehicles (UAVs) (or drones) are fast becoming an important technol- ogy that will play pivotal roles in many non-military fields and industrial applications in the next few years

Deep Learning for Knowledge Extraction from UAV Images

GLOBESY ● 2021

Our long term research project is focused on studying possibilities and ways to increase automation, efficiency, and digitization of production, technological and logistic processes in the automotive industry using autonomously controlled UAV

Aggregation for Flexible Challenge Response

GLOBESY ● 2021

A real problem use-case represents a challenge. This is usually transformed (re- duced) to a model. We expect the model to give a response/solution which is (at least in a degree) acceptable/meets the challenge.

The Latest Technologies Used in the Concept of Sustainable Smart City

GLOBESY ● 2021

Developments in the field of digital transformation are creating new concepts, infrastructures and innovative technologies, which, however, are currently focused not only on the technological aspect