Spoločnosť GLOBESY predstavuje mladý a flexibilný tím profesionálov, ktorý je priebežne rozširovaný o nových ľudí. Kladieme dôraz na výber správnych ľudí, aby dobre zapadli do zohratého tímu, boli jeho prínosom a zároveň aby boli motivovaní a robili prácu, ktorá ich bude odborne i osobnostne napĺňať.

Čo vás čaká v GLOBESY?

Zaujímavá práca pre významné spoločnosti na Slovensku i v zahraničí, motivujúce finančné hodnotenie, kontakt s modernými technológiami, neustály odborný rast, zabezpečené adekvátne technické vybavenie a v neposlednom rade dobrý kolektív. Očakávame, že noví pracovníci sa stanú aktívnymi členmi kolektívu, prispejú svojou kvalifikáciou, znalosťami, hodnotami a kultúrou do nášho kolektívu. Podporíme vás v rozvoji vašich zručností, osobnosti a v dosahovaní cieľov.

Odštartujte svoju kariéru v GLOBESY! Zoznam voľných pracovných miest nájdete na našich stránkach, spoločnosť GLOBESY taktiež ponúka možnosť zúčasniť sa Juniorského tréningového programu.
 

Juniorský tréningový program

 • Počas štúdia na vysokej škole, kde poslucháči získavajú prevažne teoretické znalosti, získajú účastníci tréningového programu GLOBESY praktické skúsenosti na interných zadaniach i priamo na externých projektoch.
 • Tréning je možné absolvovať na juniorských konzultantských alebo vývojárskych pozíciách.
 • Po ukončení vysokej školy je úspešným absolventom tréningového programu ponúknuté pracovné miesto na plný úväzok.

Voľné pracovné pozície

JAVA EE Developer

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • Vývoj podnikových Java EE aplikácií v prostredí aplikačnej platformy SAP NetWeaver za použitia moderných UI frameworkov
 • Práca so Spring, Hibernate, EJB, ZK, JQuery a iné
 • Vývoj mobilných riešení pre platformy Android a iOS
 • Analýza a implementácia rozhraní pre komunikáciu medzi systémami
 • Aplikovanie riešení v oblasti webových technológií (SOA, ESA)
 • Schopnosť riešiť a hľadať zdroj problémov v aplikáciách
 • Práca na projektoch v oblasti využívania portálových riešení na podporu biznis procesov
 • Komunikácia a spolupráca priamo so zákazníkom

Požiadavky na kandidáta:

 • Vysokoškolské vzdelanie I.,II. stupňa
 • Anglický jazyk – pokročilý, schopnosť štúdia odbornej literatúry v anglickom jazyku
 • Pokročilá znalosť programovania v programovacom jazyku JAVA
 • Schopnosť riešiť a hľadať zdroje problémov pri web aplikáciách
 • Základy databázových systémov; základy UML
 • Výhodou sú znalosti a práca s vývojovým nástrojom Eclipse
 • Výhodou sú skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií pre platformy iOS a Android
 • prehľad v oblasti IT, analytické myslenie, schopnosť algoritmizácie,
 • Tímový duch, zodpovedný prístup, samostatnosť
 • Chuť učiť sa nové veci, iniciatívnosť
 • Komunikatívnosť a prezentačné zručnosti
 • Ochota cestovať
 • Vodičský preukaz skupiny B

SAP ABAP Developer

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Práca v prostredí informačného systému SAP:

 • Modifikácia štandardných SAP reportov a SAP transakcií pre rôzne moduly SAP
 • SAP ABAP vývoj pre rôzne moduly SAP:
 • Vývoj zákazníckych reportov a zákazníckej funkcionality nad rámec štandardu
 • Vývoj portálových riešení nad systémom SAP
 • Vytváranie databázových štruktúr, vývoj transakcií, tvorba dokumentácie, testovanie riešenia a školenie používateľov
 • Vývoj user-exitov a rozšírení
 • Vývoj podporných nástrojov pre konzultačné oddelenia
 • Analýza zadania a návrh riešenia úloh
 • Komunikácia a spolupráca priamo so zákazníkom; usmernenie a vedenie zákazníka
 • Analýza a návrh riešenia rozsiahlych a komplexných vývojových úloh
 • Vedenie vývojového tímu
 • Preberanie zodpovednosti za výsledok

Požiadavky na kandidáta:

 • Vysokoškolské vzdelanie I.,II. stupňa
 • Anglický jazyk – pokročilý; schopnosť štúdia odbornej literatúry v anglickom jazyku
 • Znalosť programovania aspoň v jednom zo štandardných programovacích jazykov: C/ C++/ C#/ Pascal/ Delphi/ PHP/ Java/ Visual Basic/ .NET/ ABAP, prípadne v inom programovacom jazyku
 • Znalosť SQL a relačných databáz
 • Skúsenosti s vývojom softvérových riešení
 • Prehľad v oblasti IT, analytické myslenie, schopnosť algoritmizácie
 • Tímový duch, zodpovedný prístup, samostatnosť
 • Chuť učiť sa nové veci
 • Komunikatívnosť a prezentačné zručnosti
 • Ochota cestovať
 • Vodičský preukaz skupiny B

SAP HCM Konzultant

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Práca v prostredí informačného systému SAP

 • Konzultácie a poradenstvo, implementácia riešení v oblasti ľudských zdrojov
 • Sledovanie a aplikácia legislatívnych zmien
 • Realizácia projektu, činnosti:
  • Analýza a tvorba cieľového konceptu u zákazníka
  • Implementácia komponentu HCM, nastavenie systému podľa cieľového konceptu vrátane procesov
  • Školenie koncových užívateľov a tvorba projektovej dokumentácie
  • Integrácie so systémami tretích strán
  • Migrácia dát z pôvodných systémov do systému SAP
  • Podpora v produktívnej prevádzke
  • Návrhy a realizácia inovatívnych riešení v oblasti SAP HCM, SAP NW portál

Požiadavky na kandidáta:

 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • Výhodou skúsenosť so systémom SAP, komponentom HR/HCM, NW portálov
 • Analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy, chuť učiť sa nové veci
 • Osvojenie si základov programovania /predpoklad zvládania jednoduchých, základných úloh pre NW a ABAP
 • Práca s ľuďmi, prehľad v oblasti ľudských zdrojov, tímový duch, zodpovedný prístup, samostatnosť
 • Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Ochota cestovať
 • Vodičský preukaz skupiny B

SAP PY Konzultant

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Práca v prostredí informačného systému SAP, modul HR - PY:

 • Komunikácia so zákazníkom
  • analýza požiadaviek a incidentov, ktoré vznikajú v procese zúčtovania miezd
  • evidencia a spracovanie týchto požiadaviek/incidentov
  • návrh riešení
 • Podpora pri riešení požiadaviek/incidentov
  • sledovanie a aplikácia legislatívnych zmien
  • triedenie úloh a príprava zadaní pre programátorov
  • testovanie riešení
  • školenia užívateľov
  • dokumentačná podpora

Požiadavky na kandidáta:

 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • Výhodou prax v oblasti SAP HR/HCM – práca v oblasti zúčtovania miezd (PY)
 • Analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy, chuť učiť sa nové veci
 • Základy programovania /predpoklad zvládania zadávania úloh pre ABAP
 • Práca s ľuďmi, prehľad v oblasti ľudských zdrojov, tímový duch, zodpovedný prístup, samostatnosť
 • Výborné komunikačné zručnosti
 • Ochota cestovať
 • Vodičský preukaz skupiny B

Projektový manažér

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • Definovanie základných parametrov, cieľov projektu, vypracovanie plánu realizácie projektu návrh organizácie a koordinácie projektu
 • Navrhovanie a implementácia zmien pre konkrétne procesy
 • Analýza, monitorovanie a vyhodnocovanie projektu
 • Prezentácia priebežných a konečných výsledkov
 • Príprava podkladov pre účtovníctvo
 • Kontrola a vyhotovenie akceptačných protokolov
 • Administratívne ukončenie fáz a etáp projektu
 • Hodnotenie členov projektového tímu

Požiadavky na kandidáta:

 • Vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa
 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • Prax na obdobnej pozícii / projektového manažmentu v IT
 • Všeobecný prehľad v oblasti ekonomiky, účtovníctva, financií, a i.
 • Poznanie procesov a metód riadenia projektov, manažmentu, kontrolingu, riadenia času, vedenia ľudí, a pod.
 • Asertivita a vyjednávacie schopnosti
 • Zodpovedný a akčný prístup, tímový duch
 • Samostatnosť, dôslednosť, flexibilita a chuť učiť sa
 • Schopnosť a ochota aktívne pracovať s ľuďmi, emocionálna inteligencia
 • Komunikatívnosť a prezentačné zručnosti
 • Ochota cestovať
 • Vodičský preukaz skupiny B

Juniorský tréningový program

 • Počas štúdia na vysokej škole, kde poslucháči získavajú prevažne teoretické znalosti, získajú účastníci tréningového programu GLOBESY praktické skúsenosti na interných zadaniach i priamo na externých projektoch.
 • Tréning je možné absolvovať na juniorských konzultantských alebo vývojárskych pozíciách.
 • Po ukončení vysokej školy je úspešným absolventom tréningového programu ponúknuté pracovné miesto na plný úväzok.

V prípade, že vás zaujali vyššie uvedené pracovné pozície, zašlite štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku, životopis v anglickom alebo nemeckom jazyku a motivačný list na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Do predmetu e-mailu uveďte pozíciu, o ktorú máte záujem..

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.