Čo sú cookies?

Súbory cookies, ktoré využíva už hádam každá dobrá webová stránka, sú súbory s malým množstvom informácií, teda miniatúrne súbory zložené z reťazcov písmen a číslic, ktoré sa pri návšteve webovej stránky ukladajú do Vášho počítača, mobilného telefónu, alebo iného zariadenia, a ktorým pristupujete na webovú stránku.

Ukladanie týchto súborov cookies má viacero výhod, predovšetkým umožňujú serveru rozpoznať:

 • či ste webovú stránku navštívili už v minulosti a o akú sekciu ste mali záujem;
 • Vaše užívateľské nastavenia a prihlasovacie údaje;

Zároveň je toto ukladanie buď dočasné alebo permanentné, preto súbory cookies členíme na:

 • Dočasné cookies (angl. session cookies)
  Aktivujú sa vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení prehliadania sa automaticky vymažú.
 • Permanentné cookies (angl. long term cookies)
  Zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky. Doba uchovávania trvalých súborov cookies závisí od ich nastavení vo Vašom internetovom prehliadači.

Ukladanie súborov cookies môžete sami povoliť, nastaviť, obmedziť, alebo celkom zakázať.

Kľúčové informácie o našich cookies:

Súbory cookies využívame pre zlepšenie kvality Vášho prehliadania stránok www.globesy.sk, t.j. pre užívateľsky prívetivé a pohodlné prehliadanie našich stránok. Jedná sa teda o:

 • správne zobrazovanie stránok v priebehu Vašej návštevy (dočasné cookies);
  Bez týchto súborov by nemuseli niektoré funkcie webovej stránky fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená.
  Jedná sa konkrétne o anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je stránka navštevovaná, napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod. Tieto informácie tak slúžia na zlepšenie užívateľské komfortu, ale aj na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok.
 • ukladanie Vašich osobných nastavení (trvalé cookies);
  Slúžia na zvýšenie Vášho komfortu pri prehliadaní našich stránok a využívaní služieb, zjednodušujú ich používanie a zlepšujú funkcie webových stránok. (pozri tiež „Joomla!“ nižšie)
 • optimalizáciu stránok (trvalé cookies);
  Pre optimalizáciu stránok a skvalitňovanie služieb využíva spoločnosť GLOBESY, s.r.o. anonymné štatistické vyhodnocovanie používania stránok (pozri „Google Analytics“ nižšie), ktoré neidentifikuje jednotlivca, iba identifikuje prístup k stránkam a správanie sa používateľov na stránkach pristupujúcich z určitých zariadení (notebooku, tabletu, a pod.). Teda jedná sa o meracie cookies, ktoré majú spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača, na rovnakom zariadení, a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok.
  – napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky, či dostávajú návštevníci chybové správy z webových stránok a pod.

Tieto súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač, nemôžu nijakým spôsobom umožniť ovládanie Vášho počítača, nemôžu umožniť prístup na Váš pevný disk, preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, alebo čítať v nich uložené dáta.

Bezpečnosť našich cookies:

Zväčša využívame naše vlastné súbory cookies, ale aj služby a súbory cookies tretích strán, ktoré však zaručujú bezpečnosť a ochranu osobných údajov:

 • Cookies Google Analytics
  • Nástroje Google Analytics určené pre analýzu webových stránok sú navrhnuté tak, aby zjednodušili analýzu webových stránok, ich cieľom je zhromaždiť, organizovať a prezentovať údaje o výkonnosti webovej lokality, vykonávať technickú analýzu webovej stránky.
  • Prevádzkovateľom služieb je spoločnosť Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield, čo znamená, že v súlade s GDPR ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany;
  • Vyhlásenie Google o ochrane údajov: Pravidlá ochrany súkromia
  • Ukladaniu týchto cookies môžete zabrániť nainštalovaním modulu: Google Analytics Opt-out.
 • CMS Joomla! (len na stránkach www.globesy.sk)

  • Joomla! je open source softvér – systém CMS (content management system) pre správu a zverejňovanie webového obsahu, ktorý v priebehu rokov získal už niekoľko ocenení. Je postavený na princípe softvérovej architektúry Model-view-controller (prezentačná vrstva MVC), ktorá môže byť použitá nezávisle od CMS a umožňuje vytvárať silné online aplikácie.
  • Má patričnú licenciu GPLv2 nadácie Free Software Foundation a k prenosu osobných údajov Prevádzkovateľa tretej strane pri používaní tohto open source softvéru nedochádza.
 • Cookies WordPress (len na stránkach www.successfactors.sk
  • WordPress je open source softvér s dôrazom na bezpečnosť, prístupnosť, jednoduché používanie a výkon s patričnou licenciou GPLv2 od nadácie Free Software Foundation.
  • Prevádzkovateľom služieb je spoločnosť Automattic Inc. so sídlom Legal Department 60, 29th Street #343, San Francisco, California 94110, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield, čo znamená, že v súlade s GDPR ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Sociálne siete a naše profilové stránky:

Spoločnosť GLOBESY, s.r.o. má na svojom webovom sídle umiestnené tiež odkazy na svoje profilové stránky u ďalších poskytovateľov služieb:

Návštevník stránky kliknutím na tieto odkazy preto prechádza na sociálne siete, kde sa spracúvanie osobných údajov ďalej uskutočňuje v kompetencii ich prevádzkovateľov. Jedná sa však o prevádzkovateľov, ktorí zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov:

 • Facebook
  • Prevádzkovateľ služieb je spoločnosť Facebook, Inc. so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield (FB), v súlade s GDPR ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany;
  • Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook, Inc. nájdete na: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • LinkedIn
  • Prevádzkovateľ služieb tejto sociálnej siete je LinkedIn Corporation so sídlom 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield (In), v súlade s GDPR ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany;
  • Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou LinkedIn Corporation nájdete na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Právny základ používania cookies:

O spracúvaní osobných údajov používaním cookies môžeme hovoriť vtedy, ak pri zaznamenávaní osobných údajov (napr. IP adresa, e-mail, a i.) je možné presne identifikovať osobu návštevníka, resp. používateľa webového prostredia – webovej stránky.

GLOBESY, s.r.o. využíva tieto súbory cookies na základe svojho oprávneného záujmu v súlade s GDPR, a to v snahe ponúknuť svojim návštevníkom stránok www.globesy.sk čo najlepšie nastavenie služieb – pohodlné zobrazovanie stránok a ich podporu.

Sledovanie aktivít používateľa a ich vyhodnocovanie je teda v zmysle GDPR oprávneným záujmom prevádzkovateľa stránky, voči ktorému však majú dotknuté osoby právo namietať, resp. môžu toto sledovanie a vyhodnocovanie aktivít jednoducho obmedziť alebo zakázať pomocou nastavení cookies vo svojom internetovom prehliadači.

Nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači:

Webové prehliadače podporujú správu cookies, preto sú predvolene nastavené na ich prijímanie. V rámci nastavení webového prehliadača môže používateľ / návštevník stránky jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Obmedzenie cookies nemá vplyv na celkovú technickú funkčnosť stránky, avšak môže niektoré vybrané služby obmedziť, alebo čiastočne znefunkčniť (napr. nastavenia, údaje formulárov, stav prihlásenia a pod.)

Samotné nastavenie / obmedzenie cookies môžete vykonať v jednotlivých prehliadačoch podľa týchto postupov:

Ak používate iný internetový prehliadač, postup na zmenu tohto nastavenia nájdete v pomocníkovi k danému prehliadaču po vyhľadaní slova “cookies”.

Ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa prosím, radi Vám odpovieme. Môžete nás kontaktovať tu, alebo e-mailovou správou na gdpr@globesy.sk