Hlavné oblasti nášho pôsobenia

Vo svetle našich dlhoročných skúseností sa nám SAP technológie javia ako mimoriadne stabilné, funkčné a výkonné. Našim zákazníkom preto zabezpečujeme dodávku práve SAP riešení – ako podnikových, tak aj mobilných a portálových. V prípade špeciálnych požiadaviek však samozrejme dokážeme využiť a sprostredkovať aj ďalšie technológie.
 • Implementácia štandardných a špecializovaných riešení pre riadenie ľudských zdrojov / kapitálu (SAP HR /HCM)
 • Implementácia a podpora riešení pre finančné riadenie, logistiku a Business Intelligence (SAP FI, SAP MM, SAP BI)
 • Implementácia portálových a mobilných riešení (SAP NetWeaver, SAP UI5, Sybase)
 • Cloudové riešenia pre riadenie ľudského kapitálu (SuccessFactors)
 • Vývoj riešení na mieru (JAVA, ABAP, WebDynpro, a i.)
 • Analytické a špecializované riešenia
 • Aplikačné a biznis poradenstvo
 • Podpora a Outsourcing
 

Poradenstvo

Spoločnosť GLOBESY ponúka tím odborníkov, ktorí majú skúsenosti s implementáciou a prevádzkou informačného systému z mnohých projektov realizovaných na Slovensku, v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy. Na základe týchto skúsenosti dokážu poskytnúť zákazníkovi maximálnu pridanú hodnotu za primeranú cenu.

Hlavné oblasti konzultačných a poradenský služieb pre klientov:

 

Technológie

Napriek tomu, že SAP produkty sú vysoko prispôsobiteľné, je často potrebné ich doplnenie v súlade s vašimi špecifickými podnikateľskými požiadavkami. Vieme analyzovať tieto požiadavky a pomocou štandardných vývojových nástrojov ich zrealizovať.

Naše vývojové aktivity sú zamerané najmä na:

 • Rozšírenie štandardnej funkčnosti produktov SAP a jej úprava podľa vašich požiadaviek.
 • Snažíme sa maximálne využiť vaše, už existujúce riešenia.
 • Vývoj nových zákazníckych aplikácií v prostredí SAP a ich úzka integrácia so štandardnou funkčnosťou.
 • Pokiaľ je to možné, vytvárame otvorené nastaviteľné riešenia pre možnosť jednoduchého zapracovania možných budúcich požiadaviek.
 • Vývoj všetkých druhov rozhraní pre integráciu s rôznymi typmi softvéru, využitím aktuálnych technológií pre prenos údajov (RFC, BAPI, ALE, XML, a iné).
 

Riadenie projektov

Súčasný stále sa zrýchľujúci rozvoj vedy a techniky núti každú firmu k zdokonaľovaniu svojich výrobkov a skvalitňovaniu poskytovaných služieb. Denne sú investované vo firmách značné zdroje do projektov zameraných na výchovu, rozvoj a udržanie svetových trendov.

Spoločnosť GLOBESY si uvedomuje význam každého projektu v oblasti implementácie, rozvoja a podpory prevádzky informačných systémov, preto sa opiera o overené metodiky a postupy pri riadení projektov a zúžitkovanie dlhoročných skúseností svojich zamestnancov z riadenia projektov domáceho i zahraničného charakteru.

Základné princípy pri riadení projektov zameriavame na:

 • Plánovanie projektu
 • Riadenie rizík
 • Organizáciu projektu
 • Odhadovanie spotreby zdrojov a času
 • Rozpočet projektu
 • Harmonogram projektu
 • Riadenie postupu projektu
 • Riadenie kvality
 • Riadenie zmien
 • Projektovú dokumentáciu
 

Helpdesk info

Ako alternatívny spôsob evidencie a riešenia problémov spoločnosť GLOBESY poskytuje službu GLOBESY Helpdesk, označovanú skratkou GBS Helpdesk. Cieľom GBS Helpdesk je evidovať všetky potrebné problémy zákazníka a poskytnúť ich dynamické riešenie.

V tomto systéme sú zhromažďované všetky požiadavky na riešenie prijaté od zákazníka. Zákazník môže sledovať status jeho problému a o jeho vyriešení je promptne informovaný. GLOBESY Helpdesk je komplex služieb, ktoré zahŕňajú úplnú podporu pri prevádzke prostriedkov, zaisťujúcich nepretržitý beh informačného systému SAP R/3 podporujúci procesy celej firmy.

Využitie služieb GLOBESY Helpdesku je možne prostredníctvom internetu, pevného dátového prepojenia alebo telefonicky.