Náš tím špecialistov z oblasti analýzy sa zameriava na vývoj riešení, ktoré prostredníctvom špecifických algoritmov dokážu získavať a spracovávať dáta z rôznorodých zdrojov, ktoré následne slúžia na vytváranie analýz, na základe ktorých je možné generovať prognózy, upozornenia a vývoj trendov v danej oblasti.

Súčasťou týchto riešení je vyhodnocovanie vplyvov, ktoré majú dopad na kvalitu sledovaných dát, ako aj kontinuálna bezpečnostná analýza. Na jej základe dokážete monitorovať a odhaliť relevantné riziká, ich zdroje, príčiny a vyhodnotiť ich význam či pravdepodobnosť vzniku.

V našich riešeniach tak získate procesy monitorujúce bezpečnosť sledovanej oblasti, ktoré neustále porovnávajú získané dáta so špecifickými vzorcami, na základe ktorých dokážu odhaliť anomálie a bezpečnostné hrozby. Takéto riešenie teda nepretržite zbiera dáta rôznej povahy, ktoré následne vyhodnocuje a vizualizuje v reálnom čase. Vďaka tomu dokáže pre užívateľov vytvárať upozornenia v prípade zaznamenania hrozby a podporuje aj ďalšie postupy na základe predurčených pravidiel.

Analýza dát a Business Intelligence

Poskytujeme komplexné služby v oblasti business intelligence. Máme zaujímavé skúsenosti a referencie v oblasti implementácie riešení dátových skladov, analytických a reportingových platforiem s preukázateľnou hodnotou pre zákazníkov.
 • Analýza systémov, dát a dátových zdrojov
 • Identifikácia potrieb a možností analytických výstupov
 • Návrh dátového skladu
 • Business Intelligence
 • Realizácia exportov a importov dát
 • Dátové modelovanie
 • Tvorba reportov

Big data a pokročilá analytika

Podľa nás bude budúcnosť patriť dátam a umelej inteligencii. Aj preto sa už teraz venujeme nástrojom pre analyzovanie veľkého množstva dát (big data), ich vizualizácii a spracovaniu a skúmame technológie, ktoré práve vstupujú do reálneho používania.
 • Analýza nehomogénnych dát – rôzne dátové formáty, rôzne zdroje, štruktúrované a neštruktúrované dáta
 • Dáta staging – príprava big data pre spracovanie
 • Analýzy – definovanie pravidiel, vzorcov, ohraničení, geo-priestorové analýzy, fuzzy vyhľadávanie, full-text vyhľadávanie
 • Vizualizácie – prezentácia dát v reálnom čase, vizuálne zobrazovanie výsledkov analýz
 • Alerty pri nájdení zhody, prekročení hraničných hodnôt a pod.

Oblasti použitia:

 • Bezpečnostné zložky
 • Bankový sektor a finančné inštitúcie
 • Priemyselná výroba s mnohofaktorovým procesom