Náš odborný tím konzultantov so zameraním na finančné riadenie, logistiku a business intelligence Vám ponúka svoje odborné služby v nasledovných funkčných oblastiach:

 

SAP ERP podpora a školenia

  • GLOBESY ponúka realizáciu všetkých úrovní podpory pre SAP ERP a BI riešenia. Vieme sa integrovať na systém manažovania incidentov zákazníka alebo Vám vieme ponúknuť prístup na náš vlastný Helpdesk systém prístupný prostredníctvom web rozhrania.
  • V rámci podpory vieme realizovať zmenové požiadavky rôzneho rozsahu.
  • Ponúkame realizáciu štandardných alebo na mieru pripravených školení pre SAP ERP a BI riešenia.

Optimalizácie dizajnu, ergonómie práce a užívateľskej prívetivosti SAP obrazoviek
Prostredníctvom funkcionality SAP Screen Personas Vám vieme zjednodušiť, sprehľadniť príp. čiastočne automatizovať nielen obrazovky ale aj celé pracovné postupy práce v SAP.