Rok 2015 pre nás znamená nielen pokračovanie v ponuke našich riešení a služieb, ale aj rozvíjanie nových riešení pomocou cloudových, portálových a mobilných technológií. Chceme byť pre vás aj naďalej trusted advisor. Pre našich ľudí chceme byť zamestnávateľom, ktorý vytvára dobré pracovné prostredie a necháva priestor prejaviť sa aj v maličkostiach a takto vytvárať nové hodnoty.

Ďakujeme za spoluprácu a v roku 2015 prajeme veľa inšpirujúcich impulzov.